U bent….
foto Robert Wallace

foto Robert Wallace

Een bestuurder, leidinggevende van een team, een MT lid, een medisch specialist, iemand die deel uitmaakt van een multidisciplinair team, een muzikant in een orkest, een boswachter, een bedrijfsarts die adviseert, een ICT-er op een afdeling waar 2 afdelingen worden samengevoegd door een fusie…   Uw vraag ligt op het vlak van…. Samenvoeging van organisaties of teams, leiderschap in teams en zelfsturing creeren, begeleiding voor een heidag, samenwerkingsvraagstukken, effectieve communicatie. Ook gespreksvoering zoals bijv. verzuimgesprekken of functioneringsgesprekken. OF teamcoaching, conflictcoaching, een individuele coachingsvraag….   Uw werkveld is…. de gezondheidszorg, de overheid, de publieke sector, het bedrijfsleven.