Wat mij kenmerkt is dat ik steeds op zoek ben hoe ik maatwerk kan leveren. Wat is de vraag en wat moet de coaching of training opleveren.

Ik werk zowel aan de organisatorische kant, de zgn. ‘harde’ kant,  als aan de ambitie- en relatie kant, de zgn. ‘zachte’ kant. Doelstelling is effectieve en positieve communicatiepatronen te ontwikkelen en, op langere termijn, zowel professioneel als economisch resultaten te boeken met elkaar.

Ik ben goed in het creëren van een veilige omgeving. De omgeving die nodig is om open te kunnen zijn over wat je vindt, denkt, wilt en voelt. Dit is behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in wat speelt en wat ieders eigen aandeel is. Ik help zaken bespreekbaar te maken die op tafel moeten komen, zodat het samen werken productief, gezond en prettig blijft.